Pride Boten > Legals > Privacy Statement

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Prideboten, zijnde de corporate website van Prideboten.nl en gevestigd aan Pieter Goedkoopweg 32, 2031 EL Haarlem. Prideboten wordt hierna genoemd: “Prideboten”. Onze dienstverlening bestaat uit het bedenken, verzorgen en produceren van boten voor Prides in Nederland. We verzamelen gegevens van organisaties die interesse hebben in onze producten en dienstverlening en die willen deelnemen aan de botenparade die tijdens de Prides plaatsvinden, het verzamelen van gegevens omtrent activiteiten die tijdens Pride plaatsvinden en het informeren van deze personen of organisaties middels de uitgave van een nieuwsbrief en online marketing. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de gegevens, die wij eventueel van u verkrijgen via onze website.

Algemeen beleid

Prideboten acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: gebruikers c.q. bezoekers van onze website, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons volledig willen conformeren aan de voorwaarden die de regelgeving stelt.

Vastleggen en verwerken van gegevens

In het kader van de communicatie met u via onze website kunnen – in het kader van onze dienstverlening – persoonsgegevens van u worden gevraagd en door ons worden vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren.

In het bijzonder kunnen door ons van u persoonsgegevens worden vastgelegd, indien u op enigerlei wijze door ons aangeboden content, beelden en/of logo’s wenst te verkrijgen c.q. downloaden. De aldus van u verkregen gegevens (naam/organisatie en emailadres) verzamelen wij slechts om inzicht te krijgen in de vraag wie en/of welke instantie betreffende content, beelden en logo’s opvragen en gebruiken. Met de verkregen e-mailadressen zal geen (commercieële) communicatie door ons worden uitgevoerd. Wij maken van uw (persoons)gegevens slechts gebruik ten behoeve van c.q. in het kader van onze serviceverlening en de uitvoering daarvan.

Cookies & cookiebeleid

Wij maken gebruik van cookies. Wij voeren webanalyseservices uit om bij te houden hoe u de website gebruikt, waarbij wij met name het aantal views en pagina’s bekijken met het oog op het optimaliseren van de behoefte van de gebruikers van de website. In dat kader worden geen gegevens van gebruikers (al dan niet door middel van verzameling via cookies) voor commercie\u00EBle doeleinden verzameld. De door ons uit te voeren webanalyseservices worden met name uitgevoerd om inzicht te verkrijgen op aantallen bezoekers, tijdbesteding of pagina’s en/of het gebruik van de verschillende devices.

Beveiliging gegevens

Prideboten maakt gebruik van professionele veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de geregistreerde gegevens van onze relaties.

Beperkingen c.q. blokkering van communicatie

Indien u geen prijs stelt op extra communicatie c.q. informatie – naast de communicatie die nodig is voor de uitvoering van reguliere informatie c.q. de uitvoering onze dienstverlening – kunt u een mail onder vermelding van “blokkering” sturen naar Prideboten op hello@prideboten.nl. U heeft via de digitale nieuwsbrief altijd de optie zich per direct uit te schrijven.

Links naar andere websites

Op onze website treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites. Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij (die geen onderdeel uitmaakt van Prideboten). Op het gebruik van dergelijke websites van derden is deze privacyverklaring niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacybeleid. Indien sprake is van een wijziging, zullen wij dat zo goed mogelijk kenbaar maken via onze communicatie met u.

Vragen?

Voor vragen over de inhoud van dit privacy-statement kunt u contact opnemen met Prideboten, afdeling marketing op hello@prideboten.nl.

contact-options-contactform

Contactformulier

Vul ons contactformulier in, beantwoord de (meest gestelde) vragen en we komen zo spoedig mogelijk terug op je vragen. Meestal heb je binnen 1 werkdag een antwoord van ons.

 

contact-options-call

Bel ons

Bel ons direct op

020 261 76 73

contact-options-chat

Chat

Chat direct met één van onze accountmanagers. We zitten klaar om al je vragen te beantwoorden indien we online zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang onze nieuwsbrief, maximaal 6 keer per jaar… (Echt niet meer, dat beloven we).

Contactformulier

Vul je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.