Vitor

Algemene voorwaarden van Prideboten BV

ARTIKEL 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:a.Diensten:De door Prideboten.nl BV in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand Algemene voorwaarden van Prideboten BV

Juridische disclaimer

Copyright Alle intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite, te weten de volledige teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, berusten bij Prideboten. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prideboten mag niets van deze site verveelvoudigt of openbaar gemaakt worden. Veiligheid Onze internetsites worden regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de Juridische disclaimer

Privacy Statement

Algemeen beleid Prideboten acht een zorgvuldige omgang met de gegevens van relaties van groot belang. Onder relaties verstaan wij: gebruikers c.q. bezoekers van onze website, waarvan wij tot personen herleidbare informatie verzamelen. Eventueel verkregen persoonlijke gegevens van relaties worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij ons volledig willen conformeren aan de voorwaarden die de regelgeving Privacy Statement

Kwaliteit

We bieden een hoge kwaliteit materialen, dienstverlening en het proces. Tevens verzorgen we onze boten voor aflevering en kijken we naar de details. Daarnaast is onze prioriteit (vooral) een hoge veiligheid van e.e.a. Dit is een standaard onderdeel van onze kwaliteit. We voldoen met onze veiligheidseisen ruim aan de eisen van de organisatie.

Bekwaam varend personeel

Stuurman/vrouw is ervaren en heeft de nodige diplomas de veiligheidsmensen aan boord zijn ervaren zwemmers en kunnen indien nodig EHBO toepassen, uw boardmanager heeft een training gedaan en horecamedewerkers hebben een opleiding of werken in de horeca.

Trainingen en professionaliteit

Onze medewerkers zijn vriendelijke, nette mensen die professioneel aan het werk zijn en waken over de veiligheid van de boot en passagiers. Daarnaast heeft men de nodige trainingen en certificaten voor het werk wat ze doen. De beveiliging aan boord zijn ervaren zwemmers en kunnen indien nodig EHBO toepassen.

Op- en afbouw, schoonmaak en nabrengen

Voor de Alles-in-1-pakketten zijn al onze prijzen inclusief op- en afbouw, schoonmaak en het nabrengen van de goederen de maandag na de Gaypride. Dit zit in de prijs van uw bestelde goederen inbegrepen. Voor de Doe-het-zelf-pakketten zijn er altijd de mogelijkheden dit bij te bestellen indien gewenst. We bieden deze tijdens de gesprekken natuurlijk altijd Op- en afbouw, schoonmaak en nabrengen

Verplichte schippers- en deelnemersmeeting

Onze schippers zijn altijd aanwezig op een van de verplichte schippers- en deelnemersmeetings. Hier worden de laatste details met de deelnemers en de schippers doorgenomen en worden de regels uitgelegd. U kunt gaan wanneer u het beste uitkomt. Er is altijd iemand aanwezig van Prideboten op de bijeenkomsten.

Checks boten

Alle boten worden gescreend op veiligheid en certificeringen door de organisatie van Pride Amsterdam. Hiervoor zijn gegevens van de boten nodig en verplicht aan te leveren. Ook dit hebben wij al voor u gedaan nog voor u eraan denkt.

Opvarenden- en WA-verzekering

In ons Alles-in-1-pakket zit de prijs van de opvarendenverzekering en WA verzekering al inbegrepen. We verzekeren al het materieel en personen aan boord. U krijgt vanzelf de vraag hoeveel personen u mee aan boord neemt en leveren de polissen van de verzekeringen direct namens u bij de organisatie van Pride Amsterdam aan. Bij de Doe-Het-Zelf-pakketten Opvarenden- en WA-verzekering

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte en ontvang onze nieuwsbrief, maximaal 6 keer per jaar… (Echt niet meer, dat beloven we).